Loading...

เลี้ยงวัว บราห์มันพันธุ์แท้สีแดง อเมริกันบราห์มัน และ ฮินดูบราซิล แบบชาวบ้าน ง่ายๆ เริ่มต้นยังไงดี การเลี้ยงวัว แบบ ง่ายๆ เลี้ยงวัวสวยงาม บรามัน ฮินดูบราซิล ตามไปดูการหาซื้อวัวบราห์มันเพศเมีย เลือกพ่อพันธุ์วัวบราห์มัน แม่พันธุ์ วัว พ่อพันธุ์วัว ระดับชาวบ้านทำกันง่ายๆ ที่นี่ ทุ่งกุลาร้องไห้ เลี้ยงวัวเริ่มต้นจากแม่พันธุ์ สองตัว ผสมเทียม บรามัน หาเชื้อผสมเทียมวัวพ่อพัธุ์บรามัน เกรดดีๆ พัฒนาสายพันธุ์บรามัน ชาวบ้านท้องที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เลี้ยงวัวหน้าแล้ง วัวราคาปานกลาง เลี้ยงสะสมไปเรื่อยๆ

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here