Loading...

เลี้ยงแล้วขายที่ไหน แนวทางการตลาดของวัวขุน (มีคลิป)  แหล่งรับซื้ิอวัวขุน, เลี้ยงแล้วขายที่ไหน, กิโลกรัมเท่่าไหร่, กับฟาร์มวัวขุน นายกจันทา เพขรประโคน 093-485-3831

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here