Loading...

ผักพื้นบ้านที่พบเห็นได้ง่ายในเขตพื้นที่ราบสูงที่เป็นป่าเต็งรังป่าไผ่รวมอยู่ในกลุ่มพวกป่าเบญจพรรณผักหวานป่ามีลักษณะใบใหญ่กลมยาวหนาหากสนใจอยากปลูกผักหวานแต่ไม่รู้วิธีปลูกต้นผักหวานมักจะไม่ค่อยโตการปลูกผักหวานให้ได้ผลผลิตที่ดีต้องปลูกเลียนแบบธรรมชาติโดยปลูกผสมผสานกับพืชไร่ไม้ผลอื่นๆ

เพื่ออาศัยร่มเงาไม้พี่เลี้ยงช่วยพรางแสงแดดในแปลงเพาะปลูกจุดยากลำบากในการปลูกผักหวานป่าคือต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดเมื่อนำไปปลูกในดินต้องระวังไม่ให้รากขาดและรากต้องตั้งตรงลงดินมิฉะนั้นต้นผักหวานจะไม่เจริญเติบโต

ผักหวานป่าเป็นสินค้าขายดีเป็นที่ต้องการของตลาดตลอดทั้งปีผลผลิตในช่วงนอกฤดูซื้อขายในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 200 บาทผลผลิตในช่วงฤดูราคาขายอยู่ที่ กก.ละ 70 บาทดอกผักหวานป่ามีราคาสูงถึง กก.ละ 300 บาทผักหวานป่าจึงเหมาะสำหรับปลูกในเชิงการค้าเพราะมีรสชาติอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีทั้งวิตามินโปรตีนกากใยอาหารช่วยย่อยอาหารได้ดีมากแถมเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาช่วยป้องกันโรคมะเร็งโรคหัวใจลดอาการ

อักเสบทางผิวหนังลดน้ำตาลในเลือดละลายไขมัน ฯลฯปัจจุบันมีแหล่งปลูกและขยายพันธุ์ผักหวานป่าและผักหวานบ้านในหลายพื้นที่ เช่น บ้านหมอ จ.สระบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ ฯลฯ ในฉบับนี้ขอพาท่านผู้อ่านไปเยี่ยมชม“ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักหวานป่า”ของ“ป้าคำพุฒแสนสิบ”บ้านเลขที่ 71/1 หมู่ 7 บ้านโนนผักหวานตำบลแหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260สำหรับ“ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักหวานป่า”แห่งนี้อยู่ภายใต้การสนับสนุนของ

กศน.ตำบลแหลมทองที่ผ่านมาทาง กศน.ตำบลแหลมทอง เปิดกลุ่มโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องแบบบูรณาการด้านอาชีพหลักสูตรการปลูกผักหวานป่า ณ บ้านโนนผักหวานโดยให้ป้าคำพุฒแสนสิบเป็นวิทยากรสอนเยาวชนและชาวบ้านที่สนใจหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันครอบครัวป้าคำพุฒมีอาชีพปลูกผักหวานป่าแซมในสวนหม่อนลำไยพริกเงาะปลูกแบบผสมผสานบนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ในอดีตครอบครัวป้าคำพุฒมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงไหมมาตั้งแต่ปี 2528 จนกระทั่งปี 2543 เจอปัญหาราคาเส้นไหมตกต่ำจากเดิมที่เคยซื้อขายในราคา กก. ละ 170 บาทก็ร่วงหล่นเหลือแค่ 80 บาท/กก. รายได้หดหายแถมมีปัญหาใบหม่อนไม่พอ

เลี้ยงหนอนไหมจึงพยายามมองหาอาชีพใหม่เพื่อเป็นรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวจังหวะนั้นเจอเพื่อนบ้านปลูกผักหวานป่าขาย กก.ละ 200 บาทได้ผลกำไรดีจึงเกิดความสนใจขอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาชัยภูมิพาไปดูงานเรื่องการปลูกผักหวานที่บ้านหมอ จ.สระบุรีปลูกผักหวานป่าแซมพืชไร่ไม้ผล
ป้าคำพุฒได้นำต้นผักหวานป่ามาทดลองปลูกจำนวน 150 ต้นโดยปลูกผักหวานป่าเลียนแบบธรรมชาติปลูกแซมในสวนหม่อนลำไยพริกเพื่อให้เป็นไม้พี่เลี้ยงให้มีแสงแดดรำไรต้นผักหวานป่าเจริญเติบโตดีปลูกประมาณ4ปีก็เริ่มเก็บ

ยอดผักหวานออกขายได้ป้ากับเพื่อนเกษตรกรจะรวมกลุ่มกันขายผักหวานป่าให้แม่ค้าในราคา กก.ละ 200 บาท
ปัจจุบันสวนผักหวานป่าแห่งนี้มีอายุครบ 10 ปีแล้วยังให้ผลผลิตที่ดีผักหวานป่าเป็นพืชที่ทนแล้งใช้น้ำน้อยจะเข้าสู่ช่วงพักต้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคมของทุกปีเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งจะสามารถเก็บผักหวานป่าออกขายได้ป้าคำพุฒบอกว่าที่นี่เก็บผักหวานป่าออกขายปีละครั้งโดยเก็บยอดผักหวานป่าในลักษณะผักสดและเก็บใบผักหวานป่ามาแปรรูปในลักษณะใบชาต้นผักหวานป่าเมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีเมล็ดสามารถนำมาเพาะขยายพันธุ์ได้ผักหวานป่าจะมี

เมล็ดปีละครั้งจะสุกประมาณปลายเดือนเมษายน-ต้นเดือนมิถุนายนเมล็ดจะมีอัตรางอกลดลงอย่างเร็วมากเมล็ดแก่ที่หลุดร่วงจากต้นต้องเร่งเพาะเมล็ดภายใน15วันหากปล่อยทิ้งไว้เปอร์เซ็นต์การงอกก็จะลดลงเรื่อยๆจากปีแรกที่ปลูกต้นผักหวานป่าจำนวน 150 ต้นปัจจุบันป้าคำพุฒสามารถขยายพันธุ์ต้นผักหวานป่าได้เพิ่มขึ้นเป็น 2,000-3,000 ต้นมีรายได้จากการเก็บผักหวานป่าออกขายปีละ 200,000 บาทและเก็บเมล็ดผักหวานป่าจากป่าชุมชนแถวบ้านมาเพาะขยายพันธุ์จำหน่ายต้นกล้าแก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจในราคาต้นละ 25 บาทต้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดสามารถเติบโตแข็งแรงเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วไปคำแนะนำในการปลูกผักหวานป่า

ป้าคำพุฒบอกว่าปลูก 4 ปีก็เก็บยอดขายได้แล้วเวลาขุดดินใส่ต้นกล้าผักหวานป่าลงไประวังอย่าให้รากขาดเพราะต้นผักหวานป่าจะไม่เจริญเติบโตไม่แตกยอดเวลาปลูกควรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินลงไปต้นผักหวานป่ามีอายุยืน 50-100 ปี

แถมดอกผักหวานป่ายังขายได้ราคาดีอีกต่างหากขายส่งในราคา กก.ละ 300 บาทตลาดนิยมดอกผักหวานป่าเพราะถือว่าเป็นของแปลกเป็นยาดีขายแยกดอกแยกใบโดยธรรมชาติแล้วต้นผักหวานป่ามักพบเห็นได้ตามป่าเบญจพรรณที่มีไม้ยืนต้นหลากหลายชนิดหากเรานำมาปลูกในพื้นที่เรือกสวนไร่นาจำเป็นต้องสร้างบรรยากาศภายในสวนให้มีร่มเงา

เหมือนป่าตามธรรมชาติโดยปลูกผักหวานป่าแซมกับไม้ผลไม้ยืนต้นประเภทต้นลำไยมะยงชิดต้นหม่อนหากปลูกผักหวานป่าแบบพืชเชิงเดี่ยวต้นผักหวานป่าจะแสดงอาการใบเหลืองและมีโอกาสตายได้เพื่อช่วยให้ต้นผักหวานป่าเจริญเติบโตเร็วและแตกยอดได้ดีควรตัดยอดบ่อยๆเพื่อกระตุ้นให้ต้นผักหวานป่าแตกยอดใหม่ได้มากขึ้นเทคนิคนี้ได้ผลดีเมื่อทำกับต้นผักหวานป่าที่มีอายุมากแล้วเท่านั้นนอกจากนี้การขุดรากผักหวานป่าที่เป็นต้นแก่แล้วสามารถช่วยให้เกิดการ

แตกต้นใหม่ได้เช่นกันสำหรับต้นผักหวานป่าที่ปลูกตามธรรมชาติแค่ดูแลใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยขี้ไหมใต้ต้นผักหวานป่าก็ทำให้ต้นผักหวานในชุมชนแห่งนี้มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครคือมีลักษณะยอดใหญ่และอ่อนมีรสชาติหวานมันกรอบที่ผ่านมาครอบครัวป้าคำพุฒได้รับการสนับสนุนเงินกู้จาก ธ.ก.ส. สาขาชัยภูมิจำนวน 5,000 บาทเพื่อเป็นเงิน

 

ทุนหมุนเวียนทำนารอบ 2 ป้าคำพุฒกู้เงิน 200,000 บาทมาใช้ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไหมปัจจุบันป้าคำพุฒมีรายได้จากการทำสวนผักหวานป่าผสมผสานกับสวนผลไม้สร้างรายได้ก้อนโตหักค่าใช้จ่ายแล้วยังมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้สามารถชำระเงินกู้กับ ธ.ก.ส. ได้หมดแล้วปัจจุบันฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวป้าคำพุฒก็ดีขึ้นเรื่อยๆและสวนแห่งนี้ก็กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการปลูกผักหวานป่าที่ผู้สนใจต่างแวะเวียนกันเข้ามาหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
ที่มา: http://www.topicza.com

Loading...