Loading...

เรื่องของผักพื้นบ้าน เชื่อเลยว่าทุกท่านคงต้องนึกถึงผักที่ใกล้ตัว หาทานได้ทั่วๆ ไป ในท้องที่ แต่จะดีกว่าใหมหากผักนั้นสามารถทานได้ด้วย และทำรายได้เข้าครอบครัวได้อีก คงจะดีไม่น้อยใช่ใหมล่ะครับ นั่นคือ ดอกกันจองหรือตาลปัตรฤๅษี นั่นเอง  เป็นพืชผักพื้นบ้านที่เจริญงอกงามได้ดีในท้องนาจึงมักเก็บมาเป็นอาหารในครัวเรือนหรือขายเป็นรายได้เป็นอีกหนึ่งพืชผักพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมในการบริโภคอย่างแพร่หลายเป็นพืชที่ปลูกง่ายเจริญเติบโตไวใช้ต้นทุนการผลิตต่ำให้ผลตอบแทนคุ้มทุน

เกษตรกรที่บ้านบางชันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนามาปลูกดอกกันจองในเชิงการค้าทำให้มีรายได้เดือนละหมื่นกว่าบาทดอกกันจองนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของท้องถิ่นการปลูกจึงเป็นหนึ่งอาชีพทางเลือกที่น่าสนใจในการเสริมสร้างรายได้สู่วิถีชีวิตที่มั่นคงวันนี้จึงนำเรื่องดอกกันจอง…พืชผักพื้นบ้านผักปลอดภัยปลูกขายรายได้ดีมาบอกเล่าสู่กัน

ป้าประภารัตน์บุญเลิศเกษตรกรปลูกดอกกันจองพืชผักพื้นบ้านเล่าให้ฟังว่ามีอาชีพหลักในการทำนา 29 ไร่ทำนาปีละ 2 ครั้งปลูกข้าวพันธุ์กข31ได้ผลผลิตข้าว 80 ถังต่อไร่ขาย 7,000 บาทต่อเกวียนและปลูกข้าวพันธุ์กข 47 ได้ผลผลิต 70 – 80 ถังต่อไร่ขาย 7,000 บาทต่อเกวียนเมื่อครั้งมีการรับจำนำข้าวเคยมีรายได้ 2 – 3 แสนบาทต่อฤดู

เมื่อเวลาเปลี่ยนไปสภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอนการทำนาต้องใช้น้ำปริมาณมากและการมีรายได้ที่ไม่มั่นคงจึงมองหาอาชีพทางเลือกใหม่หรืออาชีพเสริมจุดเปลี่ยนเมื่อได้พบว่าดอกกันจองที่เจริญเติบโตพร้อมกับต้นข้าวในท้องนาที่เก็บมาเป็นอาหารเครื่องเคียงกินกับน้ำพริกในครัวเรือนบ่อยๆประกอบกับพ่อค้าคนกลางที่เข้ามาซื้อผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนได้แจ้งความประสงค์ว่าต้องการรับซื้อดอกกันจองเพื่อนำไปขายจะปลูกและผลิตให้ได้หรือไม่เมื่อพิจารณาข้อดี – ข้อด้อยและการมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนเมื่อปี 2557 จึงได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนพื้นที่นา 1 ไร่มาปลูกดอกกันจองขายเพื่อเป็นพืชทางเลือกในการเสริมรายได้ถึงทุกวันนี้

พันธุ์ปลูกได้คัดเลือกต้นพันธุ์ดอกกันจองที่สมบูรณ์ปลอดโรคที่มีอยู่ในแปลงนามาปลูกวิธีการเก็บต้นพันธุ์ให้จับโคนต้นแล้วค่อยๆดึงขึ้นมาตรงๆเพื่อไม่ให้ต้นพันธุ์ช้ำนำมาแช่น้ำไว้ในภาชนะเพื่อช่วยเก็บรักษาความสดของต้นพันธุ์ไว้ให้ได้นานก่อนนำไปปลูก การปลูกดอกกันจองเตรียมดินปลูกด้วยการตีเทือกเหมือนการทำนาทั่วไป แปลงนาจะเป็นดินตมดินอ่อนและควรมีน้ำขังในแปลงนาด้วยวิธีการปลูกใช้วิธีการปักดำระยะห่างระหว่างต้นและแถว 50 x 50 เซนติเมตรหรือ1ศอก

หลังจากปลูก 7 วันป้าประภารัตน์บอกว่าจะเริ่มทยอยเก็บดอกกันจองไปขายดอกกันจองจะมีให้เก็บเกี่ยวได้เกือบทุกวันแต่ละครั้งจะเก็บดอกกันจองได้ 250 – 270 ดอกนำดอกกันจองมาจัดเป็นกำ1กำมี 12 ดอกแล้วจัดดอกกันจองใส่ถุงพลาสติกสะอาด 10 กำต่อถุงจะได้ 25 – 27 ถุงนำไปขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลาง 15 บาทต่อถุงทำให้มีรายได้ 375 – 405 บาทต่อวันหรือมีรายได้โดยเฉลี่ย 11,250 – 12,150 บาทต่อเดือนเป็นรายได้เสริมที่ทำให้วิถีครอบครัวมีความมั่นคง

คุณทองอุไรเอี่ยมลออนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเล่าให้ฟังว่าดอกกันจองเป็นพืชผักพื้นบ้านปลอดภัยซึ่งในกระบวนการผลิตไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตดอกกันจองได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตฮอร์โมนนมใช้วัสดุที่ผลิตจะมีนมกล่องชนิดจืดขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร 3 กล่องกากน้ำตาล1แก้วน้ำดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง 10 ช้อนแกงและผงปรุงรสอาหาร1ช้อนแกงนำวัสดุทั้งหมดใส่ภาชนะที่สะอาดคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันเทใส่ขวดสีชาปิดฝาหมักไว้ 10 วันระหว่างนี้ต้องคอยเปิดฝาเพื่อช่วยระบายก๊าซในขวดออกเมื่อครบกำหนดจะได้หัวเชื้อฮอร์โมนนมคุณภาพและสูตรนี้เมื่อนำไปผสมกับน้ำใช้ได้ประมาณ 20 ครั้ง

วิธีการใช้ เตรียมถังที่สะอาดใส่น้ำลงไป20ลิตรนำหัวเชื้อฮอร์โมนนม5ช้อนแกงใส่ลงไปใช้ไม้คนให้เข้ากันแล้วนำไปฉีดพ่นทุก 15 วันต่อครั้งจะได้ดอกกันจองอวบกรอบและอร่อยการผลิตหัวเชื้อฮอร์โมนนมใช้เป็นหนึ่ทางเลือกในการลดต้นทุนการผลิตที่ทำให้ได้ผลตอบแทนคุ้มทุนและนำไปสู่การยกระดับรายได้เพื่อการมีวิถีที่มั่นคง

จากเรื่องดอกกันจอง…พืชผักพื้นบ้านผักปลอดภัยปลูกขายรายได้ดีได้กล่าวถึงการปลูกดอกกันจองการผลิตหัวเชื้อฮอร์โมนนมใช้เป็นการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ทำให้มีวิถีชีวิตที่มั่นคงสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ป้าประภารัตน์บุญเลิศเกษตรกรผู้ปลูกดอกกันจอง เลขที่ 171 หมู่ที่ 6 บ้านบางชัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโทร. (087)669 – 0144 หรือที่คุณทองอุไรเอี่ยมลออนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี โทร. (089)801 – 4214 ก็ได้นะครับ

หวังว่าคงมีประโยชน์กับผู้อ่านไม่มากก็น้อยนะครับ ลองปรับ ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันดู และอย่าลืมแชร์ แบ่งปันแนวคิด สิ่งดีๆ ให้เพื่อนๆ นะครับ

ขอบคุณที่มา : topicza.com

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here